تبلیغات
شهید اسدی - پدر

شهید اسدی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ شهید اسدی خوش آمد میگویم ...

 

پدری بود و برای این دفاع از این خاک به جنگ رفت . . .
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ . . .
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻩ!!!

ﻭﻟﯽ ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ : ﺑﺎﺑﺎ . . ! 
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺐ ﺳـــــــﻮﺧﺖ . . .


 

به احترام مدافعان این خاک، صلواتی نثارشان كنیم

 

 

 

 

فرزند شهید كاوه [ پنجشنبه 5 دی 1392 ] [ 01:26 ب.ظ ] [ محمود بیگلو ]

[ نظرات() ]